Ekomir Firma
Ramka góra

Zakres działalności

Usługi

Komisowa działalność w zakresie obrotu maszynami i obrabiarkami produkcji krajowej oraz importowanymi.

Naprawy podzespołów, agregatów, zespołów pompowych, pomp w zakresie hydrauliki siłowej i smarowniczej, naprawa sprzęgieł i hamulców.

Modernizacja maszyn i obrabiarek.

Doradztwo techniczne

W części maszynowo-obrabiarkowej doradztwo obejmuje całokształt stosowanych typów i rodzajów sprzęgieł i hamulców oraz ewentualnego zastosowania zamienników. 

W dziedzinie hydrauliki maszyn, urządzeń i obrabiarek udzielamy instrukcji i zasad stosowania elementów układów hydraulicznych, sterowania, smarowania i chłodzenia.

Posiadamy do dyspozycji duży zestaw dokumentacji technicznych, które umożliwiają ich reprodukcję i dostęp do ich zakupu.

Hydraulika siłowa
 
Rodzaj,dział hydrauliki używany w przemyśle.wykorzystuje praktyczne zastosowanie praw fizycznych.prawa fizyki to jest to, na czym prawie w całości opiera się hydraulika siłowa. Wszystko to przekłada się na jej praktyczne zastosowanie. Wykorzystana jest w urządzeniach pracujących w skrajnych warunkach temperaturowych i w warunkach bardzo intesywnej eksploatacji.często są to warunki błotniste i arktyczne.
Hydraulika siłowa opiera się na wykorzystaniu cieczy w charakterze przekażnika mocy. Substancjami siłowymi w dużej części występujących przypadków są różnego rodzaju oleje, a także miesznki olejowe. W tym celu wykorzystuje się także powietrze,jednak ma to miejsce znacznie rzadziej niż w przypadku cieczy. Ciecz  pod ciśnieniem przesuwa,odkształca,podnosi elementy urządzeń na zasadzie rozprężania.
Hydraulika siłowa generuje bardzo duże siły przy jednoczesnej miniaturyzacji urządzeń i zchowaniu prostych zasad konstrukcyjnych.jest niezastąpiona,ponieważ jedynie urządzenia hydrauliczne generują moc pzwalającą przenosić i przetwarzac duże gabarytowo i ciężkie elementy.spotykamy się z nią na co dzień. Hydraulika siłowa wprawia w ruch różnego rodzju napędy,umożliwia działanie dzwigów,żurawi i koparek. zmienia energię powstającą dzięki ciśnieniu,w energię ruchu elementu końcowego. Podsumowywując hydraulika siłowa jest wydajna i uniwersalna.jest niezastąpiona. 

 

Sprzęgła elektromagnetyczne

Sprzęgło elektromagnetyczne to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego - napędowego i biernego - napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego.

Sprzęgło elektromagnetyczne składa się z członu napędzającego (czynnego) zainstalowanego na wale napędzającym, członu napędzanego (biernego) zainstalowanego na wale napędzanym oraz elementów łączących. Elementem łącznym może być jedna lub więcej części maszynowych lub czynnik, tak jak to ma miejsce w sprzęgle hydrokinetycznym.

Dzięki sprzęgłom elektromagnetycznym silniki, zespoły układu napędowego oraz mechanizmy robocze można wykonywać w postaci odrębnych zespołów maszyn i urządzeń a następnie łączyć je za pomocą montażu. Stosowanie różnych sprzęgieł elektromagnetycznych umożliwia również spełnienie wielu innych zadań, które wymagałyby bardzo skomplikowanej konstrukcji maszyn, a nawet byłyby niemożliwe do wykonania.

Silnik hydrauliczny sok

Silniki hydrauliczne SOK obiegowo krzywkowe typu SOK znajdują zastosowanie obecnie przede wszystkim w napędach ruchu obrotowego: wciągarek, urządzeń i maszyn górniczych podziemnych i naziemnych, kół pojazdów, wiertnic, mieszadeł, transporterów. Około 70% wyprodukowanych silników hydraulicznych SOK znalazło zastosowanie w górnictwie węglowym - w kombajnach ścianowych i urządzeniach transportu węgla z przodków wydobywczych na powierzchnie. Pozostałe silniki hydrauliczne SOK  znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, maszynowego, itp. Podstawowe zalety silników hydraulicznych SOK to: duża niewrażliwość na zanieczyszczenia, płytowa budowa przy korzystnych: wskaźniku wymiarowym, wskaźniku zwartości konstrukcji, objętościowym wskaźniku momentu i masowym wskaźniku mocy, dobre własności rozruchowe, możliwość obciążenia wału dużymi siłami promieniowymi.

Pompa hydrauliczna

Pompa hydrauliczna - urządzenie, którego zadaniem jest zasilanie układu hydraulicznego odpowiednio dużymi ilościami oleju pod wysokim ciśnienieniem.

Pompa hydrauliczna zamienia energię mechaniczną dostarczoną przez silnik napędowy na energię hydrauliczną zawartą w oleju hydraulicznym tłoczonym do instalacji pod odpowiednim ciśnieniem i z odpowiednia wydajnością. Zasilanie olejem roboczym o wysokim ciśnieniu i dużej równomierności strumienia wymagane jest w urządzeniach hydraulicznych. Taki charakter tłoczenia posiadają pompy hydrauliczne wyporowe rotacyjne łopatkowe, zębate i śrubowe oraz wielotłokowe promieniowe i osiowe o stałej i zmiennej wydajnośi. Pompa hydrauliczna w układzie ssawnym posiada otwór o większej średnicy, natomiast w układzie tłocznym o mniejszej.

Ramka dół
Z.P.H.U. Ekomir | Syców ul. Rzemieślnicza 15b | tel. 062 582 03 62 | email: biuro@ekomir.pl
Wykonanie : Tecra.pl